Novinky z Consequ

  Jet 3 Fond fondů

  V minulém roce vznikl ve spolupráci mezi Conseqem a Jet Investment nový fond JET 3 fond fondů, který plynule navazuje na své předchůdce JET 1 a JET 2. Jet Investment je úspěšná investiční společnost zabývající se private equity investicemi v oblasti průmyslu a strojírenství. Za svou 25letou historii zrealizovala více než třicítku úspěšných nákupů, reorganizací a prodejů výrobních společností ve střední Evropě. Zakladatel Jet Investment Igor Fait po zásluze figuruje v žebříčku nejbohatších Čechů. Od roku 2015 mají možnost se na těchto úspěších podílet i investoři z řad klientů Consequ, který stále nabízí možnost investování do fondu fondů JET.

  Novinky z Consequ

  JET 3 fond fondů má relativně dlouhý investiční horizont 10–12 let, odměnou je však cílová míra návratnosti přes 10 % p.a. Jde o fond kvalifikovaných investorů obhospodařovaný společností Conseq. Investici lze kombinovat s ostatními námi obhospodařovanými fondy (za předpokladu dodržení limitu fondů kvalifikovaných investorů 1 mil. CZK. Ve fondu se předpokládá dřívější výplata výnosů ve formě povinných odkupů podílových listů na účet klienta ještě před uplynutím plánovaného investičního horizontu.
  Koncem roku 2022 proběhl poslední obchodní den a k tomuto datu se podařilo uzavřít na objemu 580 mil. CZK. Přestože stále nedošlo ke svolání prvních capital callů, díky výši úrokových sazeb může fond prostředky klientů ukládat u ČNB a z toho důvodu již můžeme vidět růst o 1,4 % za poslední 3 měsíce.

  Orbit Capital Venture debt

  Jeden z fondů naší Conseqovské rodiny. Fond se zaměřuje na společnosti podnikající v moderních technologiích (fintech, e-commerce, internetová tržiště apod.). Během roku 2022 poskytl nebo přislíbil poskytnout půjčky společnostem Twisto, Letsbuild, Manifesto a Vehiculum. Vzhledem k přecenění fondu směrem dolů (půjček uvnitř fondu) byl koncem roku 2022 ideální čas pro vstup do fondu pro nové investory, kdy nový investor může participovat na vyšším zhodnocení 12 % p.a. a více. Zároveň byla ve fondu schválena velmi zajímavá půjčka společnosti CloudTalk. Jedná se o technologickou společnost, která se zaměřuje na call centra a nabízí inteligentní cloudová řešení pro zlepšení prodeje a zákaznické podpory. Systém přináší revoluci pro menší i větší call centra – díky intuitivnímu softwaru v cloudu mohou firmy poskytovat svým zákazníkům prvotřídní personalizovaný zákaznický servis kdykoliv a odkudkoliv. 

  Prověřené dluhopisové emise splaceny!

  Při ohlédnutí za posledním rokem, vidíme velké problémy spojené s válkou na Ukrajině, vysokou inflací a energetickou krizí, které mohli mít nepříznivé dopady pro investory, firmy i pro běžné lidi. Na základě našich důkladných analýz, výběru kvalitních emisí s velkým potenciálem a odpovídajícím ratingem a zajištěných z velké části nemovitostmi, byly všechny námi aranžované emise úspěšně splaceny. Již v prvním čtvrtletí byl splacen dluhopis společnosti Renfin International a.s. (RENFINb0/22). V druhém čtvrtletí byly úspěšně splaceny další emise dluhopisů společností GES REAL, a.s. (GESREALb0/22), Accolade Portfolio F2, a.s. (ACCOLADEb0/22) a ZDR Investments Public SICAV a.s. (ZDRPubl0/22). Další emise byly splaceny před koncem roku. Jednalo se o dluhopisy společností VŠEHRDOVA 2 s.r.o. (VSEHRDb3.1/22) a MS - INVEST, a.s. (MSIb5.5/22).


  Tomáš Divín
  Relationship Manager

  Upozornění k publikovaným článkům ›