ORBIT Capital a jeho podfond Conseq Venture Debt sklízí první úspěchy

    • Investice
    • alternativní
    • FKVI

ORBIT Capital, jehož podfond Conseq Venture Debt v srpnu oslavil první výročí své existence. Za tu dobu se mu podařilo nasbírat vlastní kapitál přes 300 mil. CZK a realizovat první investice. V letošním roce poskytl dluhové financování hvězdám domácí fintechové a e-commerce scény,společnostem Twisto a rohlik.cz.

ORBIT Capital a jeho podfond Conseq Venture Debt sklízí první úspěchy

První rok existence fondu přitom nebyl vůbec jednoduchý. Pandemie Covid – 19 a související ekonomická opatření se notně propsaly na vývoji na finančních trzích, psychice investorů a ekonomickém růstu. Fond v období největší nejistoty z opatrnosti utlumil akviziční apetit, což se promítlo do mírného zpoždění naplňování jeho investiční strategie.

„Investiční team ani v tomto období však nezahálel a kromě realizace prvních investic prošel  více než 120 dalších potenciálních investičních příležitostí. Vytvoření zásobníku nových investic se bude hodit v nadcházejícím období,“ komentuje Lukáš Vácha, obchodní ředitel a člen představenstva Conseq Investment Management a.s.

„Naše dosavadní diskuze s potenciálními příjemci dluhového financování nám potvrdily zájem o náš produkt. Dodatečný kapitál, za který se nemusí odevzdávat část akcionářského podílu, je pro rapidně rostoucí business velice atraktivní. Není žádné překvapení, že první transakce jsme uzavřeli s partnery, kteří vykazují ohromný růst a jejichž zakladatelé si dobře uvědomují, jakou hodnotu má každé jedno procento, které ve své firmě vlastní.“, dodává Radovan Nesrsta, člen představenstva a investiční komise Orbit Capital SICAV.  

Michal Šmída, zakladatel a CEO Twisto, uvedl k uzavření transakce s Orbit Capital následující: “Venture debt je v našem regionu novým inovativním nástrojem financování pro růstové firmy v pokročilejším stádiu vývoje. Firmy tak mohou získat rozvojový kapitál pro účely dalšího rozvoje produktu nebo expanze, aniž by stávající investoři museli odevzdat drahocenný akciový podíl VC investorům. Tento způsob financování tak doplňuje tradiční financování vlastním kapitálem prostřednictvím fondů venture capital a zároveň může posloužit jako nástroj pro překlenutí období mezi investičními koly. Orbit je svým zaměřením na region střední a východní Evropy unikátní. Jsme rádi, že jsme  spolu s ním našli inovativní strukturu, která nám pomohla získat dluhové financování, které se v čase přizpůsobuje kvalitě našeho portfolia v Polsku. Takové zdroje by nebylo možné získat od tradičních hráčů nebo lokálních subjektů. Orbit nám tak pomáhá financovat další růst a rozvoj v Polsku, který jsme doposud draze financovali vlastním kapitálem“.

Fond kvalifikovaných investorů Orbit Capital, Conseq Venture Debt, který je podfondem ORBIT Capital SICAV, vznikl v srpnu 2019 ve spolupráci investiční skupiny ENERN a investiční společnosti Conseq. Investorům umožňuje participovat na dynamicky se rozvíjejícím segmentu mladých technologických firem. Je schopen zprostředkovat velmi zajímavý výnos s nižším rizikem oproti přímým investicím do kapitálu mladých firem. Receptem na tento mix je dostatečná diverzifikace, dluhová povaha transakcí se zajištěním na jedné straně a možností částečné participace na růstu hodnoty cílových firem na straně druhé.
 
„Věříme, že se nám podaří navázat na první investiční vlaštovky a investiční portfolio rozšířit o další obchody. Aktuální příklon spotřebitelů k transakcím na dálku bez osobního kontaktu investiční příběh fondu ještě více zatraktivňuje. Revoluce v řadě odvětví přichází rychlejším tempem, než se ještě loni mohlo zdát,“ uzavírá Lukáš Vácha.