Oznámení držitelům investičních akcií podfondů Broker Consulting SICAV, a.s.

    Na základě rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. dochází ve dnech 27. 12. 2022 – 2. 1. 2023 k pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií.

    Rozhodnutí obhospodařovatele naleznete v dokumentu zde.

    Upozornění k publikovaným článkům ›