Oznámení držitelům investičních akcii podfondů fondu BNP Paribas Funds SICAV

  Dovolujeme si Vás informovat o změnách ve statutech fondů (podfondů) BNP Paribas Multi-Asset Thematic a BNP Paribas Emerging Multi-Asset Income, ke kterým došlo z rozhodnutí společnosti (fondu) BNP Paribas Funds SICAV s účinností k datu 27.10.2023.

   ISIN kódy fondů zůstávají nezměněny.
   
  Níže popsané změny proběhnou automaticky, bez nutnosti akce ze strany klienta.
   
  Bližší informace naleznete v oficiálním dopise zde.

  Změna investičních politik podfondů BNP Paribas Multi-Asset Thematic
   

  Název dotčeného fondu

  ISIN

  BNP Paribas Multi-Asset Thematic hgd (CZK)

  LU2373385702

  BNP Paribas Multi-Asset Thematic (EUR)

  LU2308190763


  Ve statutu fondu dochází k úpravě investičních politik fondu ve smyslu umožnění expozice na trh s komoditami a odvozenými investičními nástroji s tím, že  majetek alokovaný v rámci této třídy aktiv může tvořit maximálně 20 % celkových aktiv fondu.
   
  Důvodem změn je snaha o zvýšení diverzifikace v rámci portfolia fondů.

  Změně názvů a investičních politik podfondů BNP Paribas Emerging Multi-Asset Income

    ISIN Nový název fondu
  BNP Paribas Emerging Multi-Asset Income (EUR) LU1342920672 BNP Paribas Multi-Asset Opportunities (EUR)
  BNP Paribas Emerging Multi-Asset Income (USD) LU1270633115 BNP Paribas Multi-Asset Opportunities (USD)


  Změna názvu reflektuje již zmíněné změny ve statutu fondů.
   
  Ve statutu fondu dále dochází k úpravě investičního cíle fondu, rozvolnění geografického omezení na tzv. rozvíjející se trhy („emerging markets“) spolu se změnou některých dalších investičních limitů a zavedení benchmarku, se kterým lze výkonnost fondu porovnávat.
   
  Se změnami je  dále spojena také implementace ESG (Environmental, Social, and Governance - udržitelnost) kritérií do investičních politik fondu.
   
  Důvodem změn je optimalizaci portfolia nabízených produktů spojená se snahou o zvýšení výkonnosti a tím i atraktivnosti pro investory.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›