Oznámení držitelům podílových listů Aberdeen SICAV I Eastern European Equity

  Na základě rozhodnutí společnosti Aberdeen došlo k likvidaci fondu Aberdeen SICAV I Eastern European Equity (EUR), ISIN LU0505664713 a fondu Aberdeen SICAV I Eastern European Equity S (EUR), ISIN LU0505785005 a to bez náhrady za podílové listy jiného fondu. Při likvidaci dojde k odprodeji všech likvidních aktiv. Držitelé podílových listů budou nadále držet práva k nelikvidním aktivům. V případě, že by došlo k zlikvidnění i dnes nelikvidních aktiv, budou držitelům těchto práv vyplaceny prostředky z tohoto prodeje.

  Zanikající fond
  Aberdeen SICAV I Eastern European Equity (EU) - LU0505664713
  Aberdeen SICAV I Eastern European Equity S (EUR) - LU0505785005
   
  • Datum účinnosti likvidace je 13.09.2022
    

  Více informací naleznete v dokumentu zde.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›