Oznámení držitelům podílových listů Aberdeen SICAV I European Equity Dividend

  Na základě rozhodnutí společnosti Aberdeen došlo k likvidaci fondu Aberdeen SICAV I European Equity Dividend (EUR), ISIN LU0505661966 a fondu Aberdeen SICAV I European Equity Dividend hed (USD), ISIN LU0505662188 a to bez náhrady za podílové listy jiného fondu.

  Zanikající fond
  Aberdeen SICAV I European Equity Dividend (EUR)                 LU0505661966
  Aberdeen SICAV I European Equity Dividend hed(USD)          LU0505662188
   

  Datum účinnosti likvidace je 30. 11. 2022

  Více informací naleznete v dokumentu zde.

  Upozornění k publikovaným článkům ›