Oznámení držitelům podílových listů Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

  Na základě rozhodnutí společnosti Allianz dochází ke změně názvů níže uvedených fondů. Se změnou názvů je spojena i změna investiční politiky ve smyslu implementace ESG kritérií.

  • Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (CZK); LU1867686047 → Allianz  Multi Asset Sustainability Balanced (CZK)
  • Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (EUR); LU1093406186 → Allianz  Multi Asset Sustainability Balanced (EUR)

  ISIN fondů zůstává nezměněn.

  Více informací naleznete v dokumentu zde.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›