Oznámení držitelům podílových listů Amundi Funds Global Convertible Bond (EUR)

    Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu, ke kterému došlo na základě rozhodnutí společnosti Amundi Funds k datu 01.06.2022. ISIN kód fondu zůstává nezměněn. S přejmenováním je spojena změna investičního manažera, procesu řízení a výše manažerského poplatku. Bližší informace naleznete v dokumentu zde.

    • Amundi Funds Global Convertible Bond (EUR); LU0119108826 →  Amundi Funds Montpensier Global Convert.Bond (EUR)

     

    Upozornění k publikovaným článkům ›