Oznámení držitelům podílových listů Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap

    Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu, ke kterému došlo na základě rozhodnutí společnosti Amundi Funds k datu 08.06.2022, a to u všech měnových tříd uvedených níže. ISIN kód fondů zůstává nezměněn. S přejmenováním je spojena změna investičního manažera. Bližší informace naleznete v dokumentu zde.

    • Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap hg(EUR); LU0568603129 à Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap hg(EUR)
    • Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap (EUR); LU0568602824 à Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap (EUR)
    • Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap (USD); LU0568602667 à Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap (USD)

    Upozornění k publikovaným článkům ›