Oznámení držitelům podílových listů BNP Paribas Europe Emerging Equity (EUR)

  Dovolujeme si Vás informovat, že z rozhodnutí společnosti BNP Paribas Asset Management Luxembourg, správce fondu, se fond BNP Paribas Europe Emerging Equity (EUR), ISIN LU0823403356 (podfond SICAV BNP Paribas Funds Luxembourg domicile) s účinností k datu 03.07.2023 ruší bez náhrady a vstoupí do likvidace.

  Důvodem zrušení fondu je přetrvávající konflikt Ruska s Ukrajinou, který způsobil dlouhodobou nelikvidnost významné části aktiv fondu. Tato část tvořila k datu 28.02.2022 podle tehdejšího ocenění 26,41 % celkového majetku fondu.
   
  Dne 04.07.2023 dojde k ocenění majetku fondu a následně bude k datu 06.07.2023 vyplacen likvidační zůstatek za likvidní část aktiv.
   
  Do budoucna, až to situace umožní, proběhne vypořádání v současnosti nelikvidního majetku, a to v jedné nebo více splátkách.
   
  Více informací naleznete v dokumentu zde.

  Upozornění k publikovaným článkům ›