Oznámení držitelům podílových listů CS (Lux) Global Property Total Return Equity BH (EUR)

  Z rozhodnutí společnosti CS Investment Fund 2 došlo s účinností k datu 6.6.2023 ke zrušení fondu CS (Lux) Global Property Total Return Eq. BH (EUR), ISIN LU1483617970, a to bez náhrady se současným vstupem do likvidace.

  Likvidovaný fond ISIN
  CS (Lux) Global Property Total Return Equity BH (EUR) LU1483617970
  Vypořádání likvidace proběhne v několika splátkách.
   
  Dojde k výmazu cenných papírů z majetkových účtů klientů, které bude až následně kompenzováno postupným připisováním peněžních prostředků získaných v průběhu likvidace.
   
  Více informací naleznete v dokumentu zde.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›