Oznámení držitelům podílových listů FF - Future Connectivity Fund

    Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu, ke kterému došlo na základě rozhodnutí společnosti Fidelity Funds k datu 2. 9. 2021, a to u obou měnových tříd uvedených níže. ISIN kód fondů zůstává nezměněn. Se přejmenování je spojena změna investiční politiky ve smyslu navýšení podílu akcií společností fungujících na principu udržitelného rozvoje, a to z minimálních 50 % na min. 70 %.

    Bližší informace naleznete v dokumentu zde.

    • FF – Future Connectivity Fund (EUR); LU1881514001  FF - Sustainable Future Connectivity Fund (EUR)
    • FF – Future Connectivity Fund (USD); LU2247934214 FF - Sustainable Future Connectivity Fund (USD)

    Upozornění k publikovaným článkům ›