Oznámení držitelům podílových listů fondu Aberdeen SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

    Dovolujeme si Vás informovat, že z rozhodnutí společnosti Aberdeen Standard SICAV I se fond (podfond) Aberdeen SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, včetně všech investičních tříd, s účinností k datu 21.6.2023 zrušuje bez náhrady a vstupuje do likvidace.

    Název zrušeného fondu (investiční třídy fondu) ISIN
    Aberdeen SICAV I EM Infrastructure Equity (USD) LU0523223757
    Aberdeen SICAV I EM Infrastructure Equity hed(EUR) LU0523223328
    Aberdeen SICAV I Insfrastructure Fund (USD) LU0523221975
    Aberdeen SICAV I Insfrastructure Fund (EUR) LU0523222866
     
    Nakládání s podílovými listy fondu bylo zastaveno k datu 7.6.2023 a současně byl zahájen prodej likvidních aktiv fondu.
     
    Vypořádání likvidace bude následovat neprodleně po datu účinnosti zrušení s tím, že dojde k výmazu cenných papírů z majetkových účtů klientů, které bude až následně kompenzováno připsáním peněžních prostředků.
     
    Více informací naleznete v dokumentu zde.
     

    Upozornění k publikovaným článkům ›