Oznámení držitelům podílových listů fondu Amundi CR obligační fond

  Dovolujeme si Vás informovat, že z rozhodnutí investiční společnosti Amundi došlo s účinností k datu 13.7.2023 k úpravě důležitého informačního materiálu – Sdělení klíčových informací („KID“) u fondu Amundi CR obligační fond, a to u obou investičních tříd fondu.

  Dotčený fond (investiční třída fondu) ISIN Aktualizovaný KID
  Amundi CR – obligační fond M (CZK) CZ0008477197 zde
  Amundi CR – obligační fond (CZK) CZ0008475399 zde

  Konkrétně dochází k reklasifikaci z článku 8 na článek 6 dle nařízení SFDR (požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti označovaných souhrnně jako ESG).
   
  Dále došlo k prodloužení investičního horizontu z 3 na 5 let, mírné úpravě v nákladovosti fondů, aktualizaci scénářů výkonnosti a dalším drobným změnám v textu.
   
  Více informací naleznete zde.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›