Oznámení držitelům podílových listů fondu Amundi Funds

  Dovolujeme si Vám oznámit, že z rozhodnutí Amudni Funds, manažera fondu, došlo u fondu Amundi Funds Emerg. Europe And Mediterran. Eq., včetně všech investičních tříd, s účinností k datu 11.04.2023 k odštěpení části nelikvidních ruských aktiv a obnovení obchodování tohoto fondu.

  Odštěpený nelikvidní majetek fondu byl převeden do nově vytvořeného třídy fondu Amundi Funds Emerg. Europe And Mediterr. Eq. SP (EUR), ISIN LU2600584523.

  Dotčené fondy*

  ISIN

  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(CZK)

  LU1882447342

  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(EUR)

  LU1882447425

  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(USD)

  LU1882447698

  Odštěpený fond*

  ISIN

  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterr.Eq. SP(EUR)

  LU2600584523

  * Fondem se rozumí investiční třída fondu

  Odštěpený fond slouží k izolaci nelikvidních ruských aktiv a jejich následnému prodeji, až se pro tento vytvoří regulatorní a tržní podmínky, jeho obchodování možné nebude. Majetek podílníků bude následně proplacen v jedné, případně více splátkách.

  Dotčené fondy po odštěpení nelikvidních aktiv je naopak možno opět standartně obchodovat.
  Výše uvedená změna byla na Vašem majetkovém účtu realizována automaticky. Z Vaší strany není třeba žádné akce.

  V souvislosti s touto korporátní akcí zároveň došlo, s účinností k datu 11.05.2023, k přejmenování fondu na Amundi funds Emerging Eurpe Middle East and Africa a související změně investičních zásad (úprava benchmarku, rozšíření investičního prostoru na africké země a země Středního východu).

  Původní název fondu

  ISIN

  Nový název fondu

  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(CZK)

  LU1882447342

  Amundi Funds Emer.Eur.Middle East and Africa(CZK)

  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(EUR)

  LU1882447425

  Amundi Funds Emer.Eur.Middle East and Africa(EUR)

  Amundi Funds Emerg.Europe And Mediterran. Eq.(USD)

  LU1882447698

  Amundi Funds Emer.Eur.Middle East and Africa(USD)


  Více informací o popsaných změnách naleznete zde.


   

  Upozornění k publikovaným článkům ›