Oznámení držitelům podílových listů fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG

  Dovolujeme si oznámit, že na základě rozhodnutí společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. došlo ke dni 13.07.2023 ke změně názvu fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG, CZ0008476181.

  K uvedenému datu byl fond přejmenován na Conseq Model portfolio Aggressive ESG A (CZK), ISIN kód byl ponechán původní. Fond i nadále vychází z modelového portfolia BlackRock, které fond sleduje, nový název fondu tedy přesněji vyjadřuje jeho obsah.

  Dalšími změnami je přeměna z původního speciálního fondu na fond standardní. Zároveň je fond z hlediska pravidel SFDR (požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti označovaných souhrnně jako ESG) v kategorii light-green. Bere tedy v úvahu ESG téma, ale není to jeho hlavní cíl.

  Výše uvedené změny nemají vliv na vydané Trvalé či Jednorázové pokyny, ze strany investorů proto není zapotřebí žádné akce.

  Více informací naleznete ve Statutu a Klíčových informačních dokumentech.

  Upozornění k publikovaným článkům ›