Oznámení držitelům podílových listů fondu SICAV I Brazil Equity Fund S2 (USD)

    Na základě rozhodnutí společnosti Aberdeen Standard SICAV I došlo ke dni 15.10.2020likvidaci fondu Aberdeen SICAV I Brazil Equity Fund S2 (USD), ISIN: LU0743790957 a to bez náhrady za podílové listy jiného fondu.

    Více informací naleznete v dokumentu zde.     

    Upozornění k publikovaným článkům ›