Oznámení držitelům podílových listů fondů společnosti NN Investment Partners

  Dovolujeme si Vás informovat o změně názvů, ke kterým dojde u fondů společnosti NN Investment Partners z důvodu akvizice této společnosti společností Goldman Sachs.
  Změna proběhne na základě rozhodnutí akvírující společnosti Goldman Sachs s účinností k datu 6. 3. 2023.

  ISIN kódy fondů, investiční strategie, cíle ani politiky zůstávají nezměněny.

  Investoři by dále měli vzít na vědomí, že společnost NN Investment Partners B.V., správcovská společnost, včetně odkazů na ni bude přejmenována na společnost Goldman Sachs Asset Management B.V.
  Změny budou promítnuty v nové verzi prospektů, které vstoupí v platnost dne 6. března 2023.

  Oznámení o změně u výše zmíněných fondů (Goldman Sachs Funds III) zde.

   
  Přehled konkrétních změn u dotčených fondů podle jedlotlivých SICAV:

  1. NN (L) -> Goldman Sachs Funds III

  ISIN Původní název fondu Nový název fondu
  LU0113303043 NN (L) Asia Income X (USD) Goldman Sachs III Asia Eq. Growth & Income  X (USD)
  LU0051129079 NN (L) Asia Income P (USD) Goldman Sachs III Asia Eq. Growth & Income  P (USD)
  LU0121172307 NN (L) Banking & Insurance X (USD) Goldman Sachs III Glob.Banking & Insuran.Eq.X (USD)
  LU0332192458 NN (L) Banking & Insurance X (EUR) Goldman Sachs III Glob.Banking & Insuran.Eq.X (EUR)
  LU0119198637 NN (L) Banking & Insurance P (USD) Goldman Sachs III Glob.Banking & Insuran.Eq.P (USD)
  LU0119199791 NN (L) Climate & Environment P (USD) Goldman Sachs III Glob.Climate & Environ.Eq.P (USD)
  LU0429746091 NN (L) Climate & Environment X hgd (CZK) Goldman Sachs III Glob.Clim. & Envir.Eq.Xhgd (CZK)
  LU0121174006 NN (L) Climate & Environment X (USD) Goldman Sachs III Glob.Climate & Environ.Eq.X (USD)
  LU0332194157 NN (L) Climate & Environment X (EUR) Goldman Sachs III Glob.Climate & Environ.Eq.X (EUR)
  LU0629872945 NN (L) Commodity Enhanced X hgd (CZK) Goldman Sachs III Commodity Enhanced X hgd (CZK)
  LU0518135024 NN (L) Commodity Enhanced P hgd (EUR) Goldman Sachs III Commodity Enhanced P hgd (EUR)
  LU0518135453 NN (L) Commodity Enhanced I hgd (EUR) Goldman Sachs III Commodity Enhanced I hgd (EUR)
  LU0799821219 NN (L) Emerging Markets High Dividend X hgd(CZK) Goldman Sachs III Emer.Markets Eq.Income Xhgd (CZK)
  LU0799805873 NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD) Goldman Sachs III Emerg.Markets Eq. Income I (USD)
  LU0430557719 NN (L) Emerging Markets High Dividend P (USD) Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq.Income P (USD)
  LU0799828818 NN (L) Emerging Markets High Dividend X (USD) Goldman Sachs III Emerg. Markets Eq.Income X (USD)
  LU2007298628 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy) P hgd(CZK) Goldman Sachs III Em.Mark.Debt (Hard CCY) Phgd (CZK)
  LU0303706948 NN (L) Em. Markets Enh. Index Sustain. Eq I (USD) Goldman Sachs III Em.Mark.Enh.Index Sust.Eq.I (USD)
  LU0113302664 NN (L) Em. Markets Enh. Index Sustain. Eq X (USD) Goldman Sachs III Em.Mark.Enh.Index Sust.Eq.X (USD)
  LU0051128774 NN (L) Em. Markets Enh. Index Sustain. Eq P (USD) Goldman Sachs III Em.Mark.Enh.Index Sust.Eq.P (USD)
  LU0121175821 NN (L) Energy X (USD) Goldman Sachs III Global Energy Equity X (USD)
  LU0405488668 NN (L) Energy X hedged (CZK) Goldman Sachs III Global Energy Equity X hgd (CZK)
  LU0095527585 NN (L) EURO Equity P (EUR) Goldman Sachs III Eurozone Equity P (EUR)
  LU0113307978 NN (L) EURO Equity X (EUR) Goldman Sachs III Eurozone Equity X (EUR)
  LU0095084066 NN (L) EURO Equity I Cap (EUR) Goldman Sachs III Eurozone Equity I (EUR)
  LU0546917773 NN (L) Euro Fixed Income P (EUR) Goldman Sachs III Euro Bond P (EUR)
  LU0546918151 NN (L) Euro Fixed Income X (EUR) Goldman Sachs III Euro Bond X (EUR)
  LU0127786860 NN (L) Euro High Dividend X (EUR) Goldman Sachs III Eurozone Equity Income X (EUR)
  LU0127786431 NN (L) Euro High Dividend P (EUR) Goldman Sachs III Eurozone Equity Income P (EUR)
  LU0546916965 NN (L) Euro Liquidity P (EUR) Goldman Sachs III Euro Liquidity P (EUR)
  LU0546916619 NN (L) Euromix Bond P (EUR) Goldman Sachs III Euromix Bond P (EUR)
  LU0405488742 NN (L) European Equity X hedged (CZK) Goldman Sachs III Europe Equity X hgd (CZK)
  LU0082087510 NN (L) European Equity P (EUR) Goldman Sachs III Europe Equity P (EUR)
  LU0191249837 NN (L) European Equity I (EUR) Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)
  LU0205352882 NN (L) European High Dividend X (EUR) Goldman Sachs III Europe Equity Income X (EUR)
  LU0529381476 NN (L) European High Yield P (EUR) Goldman Sachs III Europe Hig.Yield(Form.NN) P (EUR)
  LU0295013196 NN (L) European Real Estate X hedged (CZK) Goldman Sachs III Europe Real Estate Eq.X hgd (CZK)
  LU0121177280 NN (L) European Real Estate X (EUR) Goldman Sachs III Europe Real Estate Equity X (EUR)
  LU0991964247 NN (L) European Sustainable Equity I (EUR) Goldman Sachs III Europe Sustainable Equity I (EUR)
  LU0991964320 NN (L) European Sustainable Equity P (EUR) Goldman Sachs III Europe Sustainable Equity P (EUR)
  LU1542714578 NN (L) European Sustainable Equity X (EUR) Goldman Sachs III Europe Sustainable Equity X (EUR)
  LU2007298891 NN (L) European Sustainable Equity P hedged (CZK) Goldman Sachs III Europe Sustainable Eq.P hgd (EUR)
  LU0809670986 NN (L) First Class Sustain. Yield Opport. X(EUR) Goldman Sachs III Sustainable Yield Opport. X (EUR)
  LU0989573752 NN (L) First Class Yield Opportunities X hgd (CZK) Goldman Sachs III Glob.Yield Opp.(F.NN) X hgd (CZK)
  LU0922501720 NN (L) First Class Yield Opportunities P (EUR) Goldman Sachs III Glob.Yield Opp.(Former NN) P (EUR)
  LU1087785041 NN (L) First Class Multi Asset P (CZK) Goldman Sachs III Global Flex. Multi-Asset P (CZK)
  LU0809674541 NN (L) First Class Multi Asset P (EUR) Goldman Sachs III Global Flex. Multi-Asset P (EUR)
  LU0121192677 NN (L) Food & Beverages X (USD) Goldman Sachs III Glob.Food & Beverages Eq. X (USD)
  LU0546912469 NN (L) Food & Beverages P hedged (EUR) Goldman Sachs III Gl.Food & Beverages Eq.Phgd (EUR)
  LU0119207214 NN (L) Food & Beverages P (USD) Goldman Sachs III Glob.Food & Beverages Eq. P (USD)
  LU0332193779 NN (L) Food & Beverages X (EUR) Goldman Sachs III Glob.Food & Beverages Eq. X (EUR)
  LU0295015480 NN (L) Global High Dividend X hedged (CZK) Goldman Sachs III Global Equity Income X hgd (CZK)
  LU0146257711 NN (L) Global High Dividend P (EUR) Goldman Sachs III Global Equity Income P (EUR)
  LU0295015134 NN (L) Global Equity Impact Opportunit. X hgd(CZK) Goldman Sachs III Glob.Equity Impact Opp.Xhgd (CZK)
  LU0250170304 NN (L) Global Equity Impact Opportunities X (EUR) Goldman Sachs III Glob.Equity Impact Opport.X (EUR)
  LU0250158358 NN (L) Global Equity Impact Opportunities P (EUR) Goldman Sachs III Glob.Equity Impact Opport.P (EUR)
  LU0250172185 NN (L) Global Real Estate P (EUR) Goldman Sachs III Glob.Real Estate Eq. (F.NN) P (EUR)
  LU0250183208 NN (L) Global Real Estate X (EUR) Goldman Sachs III Glob.Real Estate Eq. (F.NN) X (EUR)
  LU0546918664 NN (L) Global High Yield P hedged (EUR) Goldman Sachs III Glob.High Yield (F.NN) Phgd (EUR)
  LU0548664886 NN (L) Global High Yield S hedged (EUR) Goldman Sachs III Glob.High Yield (F.NN) Shgd (EUR)
  LU0546921882 NN (L) Global Bond Opportunities S (EUR) Goldman Sachs III Glob.Bond Opport. (F.NN) S (EUR)
  LU0546921023 NN (L) Global Bond Opportunities P (EUR) Goldman Sachs III Global Bond Opport.(F.NN) P (EUR)
  LU0119216553 NN (L) Global Sustainable Equity P (EUR) Goldman Sachs III Global Sustainable Equity P (EUR)
  LU1542713687 NN (L) Global Sustainable Equity X hedged (CZK) Goldman Sachs III Glob.Sustainable EquityXhgd (CZK)
  LU0303706609 NN (L) Greater China Equity I (USD) Goldman Sachs III Greater China Equity I (USD)
  LU0121204944 NN (L) Greater China Equity X (USD) Goldman Sachs III Greater China Equity X (USD)
  LU2374236318 NN (L) Greater China Equity X hgd (CZK) Goldman Sachs III Greater China Equity X hgd (CZK)
  LU0119216801 NN (L) Greater China Equity P (USD) Goldman Sachs III Greater China Equity P (USD)
  LU0121188642 NN (L) Health Care X (USD) Goldman Sachs III Global Health Care Equity X (USD)
  LU0119209004 NN (L) Health Care P  (USD) Goldman Sachs III Global Health Care Equity P (USD)
  LU0546688564 NN (L) Health Care P hedged (EUR) Goldman Sachs III Glob.Health Care EquityPhgd (EUR)
  LU2251371881 NN (L) Health Care P hedged (CZK) Goldman Sachs III Glob.Health Care EquityPhgd (CZK)
  LU0341736568 NN (L) Health Care P (EUR) Goldman Sachs III Global Health Care Equity P (EUR)
  LU0119214772 NN (L) Health & Well-being P (EUR) Goldman Sachs III Glob.Heal.& Well-being Eq.P (EUR)
  LU0430559764 NN (L) Health & Well-being P (USD) Goldman Sachs III Glob.Heal.& Well-being Eq.P (USD)
  LU0546849919 NN (L) Health & Well-being X (USD) Goldman Sachs III Glob.Heal.& Well-being Eq.X (USD)
  LU0121202492 NN (L) Health & Well-being X (EUR) Goldman Sachs III Glob.Heal.& Well-being Eq.X (EUR)
  LU0082087783 NN (L) Japan Equity P (JPY) Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) P (JPY)
  LU0429745879 NN (L) Japan Equity X hedged (CZK) Goldman Sachs III Japan Eq.(Former NN) X hgd (CZK)
  LU0293039599 NN (L) Japan Equity I  (EUR) Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (EUR)
  LU0191250686 NN (L) Japan Equity I  (JPY) Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) I (JPY)
  LU0113305683 NN (L) Japan Equity X (JPY) Goldman Sachs III Japan Equity (Former NN) X (JPY)
  LU0119200128 NN (L) Smart Connectivity P (USD) Goldman Sachs III Glob.Smart Connectiv. Eq. P (USD)
  LU0121174428 NN (L) Smart Connectivity X (USD) Goldman Sachs III Glob.Smart Connectiv. Eq. X (USD)
  LU0332192961 NN (L) Smart Connectivity P (EUR) Goldman Sachs III Glob.Smart Connectiv. Eq. P (EUR)
  LU0332192888 NN (L) Smart Connectivity X (EUR) Goldman Sachs III Glob.Smart Connectiv. Eq. X (EUR)
  LU2033393641 NN (L) Smart Connectivity X hedged (CZK) Goldman Sachs III Glob.Smart Connect.Eq. Xhgd (CZK)
  LU0405488825 NN (L) US Enhanced Core Concentr. Equity X hg(CZK) Goldman Sachs III US Enhanced Equity X hgd (CZK)
  LU0191250843 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq. I (USD) Goldman Sachs III US Enhanced Equity I (USD)
  LU0082087940 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P(USD) Goldman Sachs II US Enhanced Equity P (USD)
  LU0546914754 NN (L) US Factor Credit P (USD) Goldman Sachs III US Factor Credit P (USD)
  LU0214495557 NN (L) US High Dividend X (USD) Goldman Sachs III US Equity Income X (USD)
  LU0214494824 NN (L) US High Dividend P (USD) Goldman Sachs III US Equity Income P (USD)

  2. NN (L) International -> Goldman Sachs Funds IV

   

  ISIN Původní název fondu Nový název fondu
  LU0120667240 NN (L) International Central Europ. Eq. P Dis (CZK) Goldman Sachs IV Central Europe Equity P dis (CZK)
  LU0082087353 NN (L) International Central Europ. Equity P (CZK) Goldman Sachs IV Central Europe Equity P (CZK)
  LU1086912471 NN (L) International Central Europ. Equity I (CZK) Goldman Sachs IV Central Europe Equity I (CZK)
  LU0176676459 NN (L) International Central Europ. Equity P (EUR) Goldman Sachs IV Central Europe Equity P (EUR)
  LU0082087437 NN (L) International Czech Bond P (CZK) Goldman Sachs IV Czech Crown Bond P (CZK)
  LU1086912398 NN (L) International Czech Bond I (CZK)  Goldman Sachs IV Czech Crown Bond I (CZK)
  LU0094967691 NN (L) International Czech Bond X dis (CZK) Goldman Sachs IV Czech Crown Bond X dis (CZK)
  LU0120667166 NN (L) International Czech Bond P dis (CZK) Goldman Sachs IV Czech Crown Bond P dis (CZK)
  LU1134493227 NN (L) International Czech Short Term Bond P (CZK) Goldman Sachs IV Czech Crown Short Dur.Bond P (CZK)
  LU1104520553 NN (L) International Czech Short Term Bond I (CZK) Goldman Sachs IV Czech Crown Short Dur.Bond I (CZK)
  LU1280298693 NN (L) International Romanian Equity P (EUR) Goldman Sachs IV Romania Equity P (EUR)
  LU0345402092 NN (L) International Romanian Equity X (RON) Goldman Sachs IV Romania Equity X (RON)

  3. NN (L) Patrimonial -> Goldman Sachs Funds V

  ISIN Původní název fondu Nový název fondu
  LU0405489047 NN (L) Patrimonial Aggressive X hedged (CZK) Goldman Sachs V Patrimonial Aggressive X hgd (CZK)
  LU0121216526 NN (L) Patrimonial Aggressive X (EUR) Goldman Sachs V Patrimonial Aggressive X (EUR)
  LU0119195450 NN (L) Patrimonial Aggressive P (EUR) Goldman Sachs V Patrimonial Aggressive P (EUR)
  LU0405489120 NN (L) Patrimonial Bal. Europ. Sustain. X heg (CZK) Goldman Sachs V Patrim. Bal. Europ. Sustain. Xhgd (CZK)
  LU0121217920 NN (L) Patrimonial Bal. Europ. Sustain. X heg (EUR) Goldman Sachs V Patrim. Bal. Europ. Sustain. Xhgd (EUR)
  LU0119197159 NN (L) Patrimonial Bal. Europ. Sustain. P heg (EUR) Goldman Sachs V Patrim. Bal. Europ. Sustain. Phgd (EUR)
  LU0119195963 NN (L) Patrimonial Balanced P (EUR) Goldman Sachs V Patrimonial Balanced P (EUR)
  LU2374116338 NN (L) Patrimonial Defensive P hgd (CZK) Goldman Sachs V Patrimonial Defensive P hgd (CZK)

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›