Oznámení držitelům podílových listů Goldman Sachs Funds III

  Na základě rozhodnutí společnosti Goldman Sachs Funds došlo s účinností k datu 08.06.2023 u fondu Goldman Sachs III Glob. Smart Connectiv. Eq., včetně všech jeho investičních tříd, ke změně názvu na Goldman Sachs III Global Social Impact Eq.

  Původní název inv. tříd. fondu

  ISIN

  Nový název. inv. tříd. fondu

  Goldman Sachs III Glob. Smart Connectiv. Eq. P (EUR)

  LU0332192961

  Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. P (EUR)

  Goldman Sachs III Glob. Smart Connectiv. Eq. P (USD)

  LU0119200128

  Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. P (USD)

  Goldman Sachs III Glob.Smart Connectiv. Eq. X (EUR)

  LU0332192888

  Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. X (EUR)

  Goldman Sachs III Glob.Smart Connectiv. Eq. X (USD)

  LU0121174428

  Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. X (USD)


  ISIN kódy a další parametry zůstávají nezměněny.
   
  Dále dojde s účinností k datu 21.06.2023 ke sloučení fondu Goldman Sachs III Glob. Heal. & Well-being Eq., opět včetně všech investičních tříd, s nástupnickým fondem Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. (stav po změně názvů).
     

  Zanik. inv. tříd. fondu

  ISIN

  Přejímaj. inv. tříd. fondu

  ISIN

  Goldman Sachs III Glob. Heal. & Well-being Eq. P (EUR)

  LU0119214772

  Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. P (EUR)

  LU0332192961

  Goldman Sachs III Glob. Heal. & Well-being Eq. P (USD)

  LU0430559764

  Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. P (USD)

  LU0119200128

  Goldman Sachs III Glob. Heal. & Well-being Eq. X (EUR)

  LU0121202492

  Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. X (EUR)

  LU0332192888

  Goldman Sachs III Glob. Heal. & Well-being Eq. X (USD)

  LU0546849919

  Goldman Sachs III Global Social Impact Eq. X (USD)

  LU0121174428


  Změna názvu proběhne plně automaticky a ze strany klientů tak nebude třeba žádné akce, co se sloučení týče, tak tam bude v případě trvalých pokynů k nákupu Zanikajících fondu zapotřebí provést jejich modifikaci (dotčení klienti naleznou v klientském náhledu MůjConseq příslušnou žádost).
   
  Více informací o popsaných změnách naleznete v dokumentu zde.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›