Oznámení držitelům podílových listů Raiffeisen - Infrastruktur - Aktien VTA (EUR)

  Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a statutu fondu Raiffeisen - Infrastruktur - Aktien VTA (EUR) ISIN AT0000A09ZL0, ke kterému dojde na základě rozhodnutí společnosti Raiffeisen Capital Management, správce fondu, s účinností k datu 27.6.2023.

  Původní název fondu ISIN Nový název fondu
  Raiffeisen - Infrastruktur - Aktien VTA (EUR) AT0000A09ZL0 Raiffeisen - NewInfrastructure ESG Aktien VTA(EUR)

  Do nového názvu bude zaveden pojem ESG (Environmental, Social, Governance), což reflektuje obecný příklon ke standardům udržitelného investování a s tím související změny investičních zásad ve statutu fondu.
   
  ISIN kód fondu zůstává nezměněn.
   
  Více informací naleznete zde.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›