Oznámení držitelům podílových listů Schroder ISF Emerging Europe

  Dovolujeme si Vám oznámit, že investiční manažer Schroder ISF se rozhodl realizovat rozdělení fondu Schroder ISF Emerging Europe (EUR), ISIN LU0106817157 na  níže uvedené fondy, a to  z důvodu umožnění obchodování s fondem Schroder ISF Emerging Europe (EUR), ISIN LU0106817157, a to k datu 18.07.2022 (dále jen “Den rozdělení“):
   

  Schroder ISF Emerging Europe (EUR) 

   Schroder ISF Emerging Europe Y9 (EUR) 

  ISIN LU0106817157

   ISIN LU2473381015

  (dále jen “Původní fond“)

   (dále jen “Odštěpený  fond“)

   

  • ​Do fondu Schroder ISF Emerging Europe Y9 (EUR), ISIN LU2473381015 budou převedena všechna nelikvidní aktiva a s fondem nadále nebude umožněno obchodovat.


  Bližší informace naleznete v dokumentu zde.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›