Oznámení o konání valné hromady Conseq Invest plc a o přesunu irských fondů Conseq Invest plc do České republiky

  Představenstvo společnosti Conseq Invest PLC, reg. číslo 329465, se sídlem 5 George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Irská republika, svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude konat dne 14. 2. 2022 v 10 hod. (irského času) v sídle společnosti.

  Na programu valné hromady bude schválení přeměny čtyř podfondů Irských fondů do nově vzniklých českých podílových fondů obhospodařovaných společností Conseq Funds investiční společnost, a.s., a to s účinností k 1. 3. 2022.
  Přeměna nemá žádný zásadní vliv na práva investorů. Podrobnosti včetně termínů pozastavení nákupu a odkupu investičních akcií a dopadů přeměny naleznete v přiložených dokumentech.

  Conseq Invest Konzervativní
  Conseq Invest Dluhopisový 
  Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy
  Conseq Invest Akcie Nové Evropy