Oznámení o přeměně obhospodařovaného fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG

    Společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s. rozhodla o přeměně jí obhospodařovaného fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG, otevřený podílový fond („ETF Fond“), který je speciálním fondem na standardní fond. Datum přeměny bylo stanoveno na nejbližší možný okamžik následující po udělení povolení k této přeměně ze strany České národní banky.

    Hlavním důvodem přeměny je možnost distribuce v Polsku. V Polsku lze veřejně a veřejnosti nabízet bez dalšího fondy, které splňují podmínky UCITS směrnice, tzn. jsou standardním fondem. Portfolio ETF Fondu ani podílníci ETF Fondu nebudou touto přeměnou dotčeni.

    Pro bližší informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů na webu www.conseq.cz.


     

    Upozornění k publikovaným článkům ›