Oznámení o sloučení fondů

    Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 24837202, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „Společnost“) jako obhospodařovatel a administrátor fondů Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond („Slučovaný fond“) a Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond („Přejímající fond“) informuje investory o záměru sloučit tyto fondy

    Dne 20. 4. 2023 rozhodlo představenstvo Společnosti o sloučení, v jehož důsledku dojde k zániku Slučovaného fondu, jehož majetek se stane majetkem Přejímajícího fondu.

    Více informací naleznete zde.

    Upozornění k publikovaným článkům ›