Oznámení o sloučení fondů Conseq

    Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 24837202, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „Společnost“) jako obhospodařovatel a administrátor fondů Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond („Slučovaný fond“) a Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond („Přejímající fond“) informuje investory o záměru sloučit tyto fondy.

    Návazně na informaci investorům ze dne 20. 4. 2023 o záměru sloučení Slučovaného a Přejímajícího fondu, a následnou aktualizaci informace o sloučení ze dne 21. 12. 2023, schválilo dne 18. 1. 2024 představenstvo Společnosti aktualizaci projektu sloučení, v jehož důsledku dojde k zániku Slučovaného fondu, jehož majetek se stane majetkem Přejímajícího fondu, a to nově k rozhodnému dni 1. 5. 2024.

    Více informací se dozvíte zde.


     

    Upozornění k publikovaným článkům ›