Oznámení o sloučení fondů Conseq

    Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 24837202, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „Společnost“) informuje podílníky fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, ISIN CZ0008472214, (dále jen „Slučovaný fond“) o rozhodnutí zrušit tento podílový fond jeho sloučením s přejímajícím podílovým fondem Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, ISIN CZ0008474210 (dále jen „Přejímající fond“), které bylo schváleno rozhodnutím České národní banky ze dne 15. února 2024, č. j. 2024/023289/CNB/650. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. března 2024.

    Více se dozvíte zde.

    Upozornění k publikovaným článkům ›