Oznámení o zahájení výplaty ke konečnému splacení dluhopisů DEKINVEST IFPZK/0.0 DEB 20201212, ISIN CZ0003523789

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem DEKINVEST IFPZK/0.0 DEB 20201212, ISIN CZ0003523789 („Dluhopisy“), oznamuje, že v souvislosti s konečnou splatností Dluhopisů provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu Jmenovité hodnoty Dluhopisů takto:

  Datum výplaty 12.12.2020
  Rozhodný den pro výplatu 27.11.2020
  Datum ex-jistina 28.11.2020
   
  Oprávněnými osobami, které mají právo na splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro splacení. Splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 7.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem konečné splatnosti. Adresa Určené provozovny je:
   
  Conseq Investment Management, a.s.
  Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
  Rybná 682/14
  110 05 Praha 1
   
  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›