Oznámení o zahájení výplaty nominální hodnoty z dluhopisů ZDR Investments/0.0, ISIN CZ0003533119

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem ZDR Investments/0.0, ISIN CZ0003533119 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu nominální hodnoty z Dluhopisů takto:

  • Datum výplaty 28.06.2022

  • Rozhodný den pro výplatu 13.06.2022

  • Datum ex-jistina 14.06.2022

  Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu nominální hodnoty z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata nominální hodnoty z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 7.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět pracovních dnů před Datem výplaty.

  Adresa Určené provozovny je:
  Conseq Investment Management, a.s.
  Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
  Rybná 682/14
  110 00 Praha 1

   
  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.

  Upozornění k publikovaným článkům ›