Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů a jistiny z dluhopisů HELP FIN. 7,10/21, ISIN CZ0003516726

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem HELP FIN. 7,10/21, ISIN CZ0003516726 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu a jistiny z Dluhopisů takto:
   

  • Datum výplaty: 29.06.2021
  • Rozhodný den pro výplatu: 30.05.2021
  • Datum ex-kupon, ex-jistina: 31.05.2021

   
  Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu a jistiny z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu a jistiny z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 8.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:
   
  Conseq Investment Management, a.s.
  Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
  Rybná 682/14
  110 00 Praha 1

   
  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›