Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů a jistiny z dluhopisů MS-INVEST 5,5/22 CZ0003517484

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem MS-INVEST 5,5/22 CZ0003517484 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu a jistiny z Dluhopisů takto:
   
  Datum výplaty 30.11.2022
  Rozhodný den pro výplatu 31.10.2022
  Datum ex-kupon / ex-jistina 1.11.2022

  Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu a jistiny  z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu a jistiny z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 7.5 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:
   
  Conseq Investment Management, a.s.
  Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
  Rybná 682/14
  110 05 Praha 1
   
  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›