Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů ACCOLADE P. VAR/25, ISIN CZ0003543167

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem ACCOLADE P. VAR/25, ISIN CZ0003543167 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:

  Datum výplaty: 15.02.2023
  Rozhodný den pro výplatu: 31.01.2023
  Datum ex-kupon: 01.02.2023
   
  Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 7.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:
   
  Conseq Investment Management, a.s.
  Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
  Rybná 682/14
  110 00 Praha 1

   
  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›