Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů HZL EQUA B.2,22/21 CZ0002005804

  Společnost Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem HZL EQUA B.2,22/21 CZ0002005804 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:

  Datum výplaty 28.8.2020
  Rozhodný den pro výplatu 29.7.2020
  Datum ex-kupon 30.7.2020

  Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 7.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty.

  Adresa Určené provozovny je:
  Conseq Investment Management, a. s.
  Burzovní palác k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
  Rybná 682/14 110 05 Praha 1

  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›