Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů MAT.&TECH. 5,20/24, ISIN CZ0003523862

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem MAT.&TECH. 5,20/24, ISIN CZ0003523862(„Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:
   

  • Datum výplaty 30.06.2021
  • Rozhodný den pro výplatu 31.05.2021
  • Datum ex-kupon 01.06.2021

   
  Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 6.5 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:
   
  Conseq Investment Management, a.s.
  Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
  Rybná 682/14
  110 00 Praha 1

   
  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.