Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů MS-INVEST 5,5/22 CZ0003517484

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem MS-INVEST 5,5/22 CZ0003517484 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:

  Datum výplaty 30.11.2020
  Rozhodný den pro výplatu 31.10.2020
  Datum ex-kupon 1.11.2020

  Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 7.5 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:

  Conseq Investment Management, a.s.
  Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
  Rybná 682/14
  110 05 Praha 1

  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›