Oznámení o změně depozitáře fondu Conseq Indexový ETF Aggresive ESG A (CZK)

  S účinností od 01.04.2023 dojde ke změně depozitáře fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG A (CZK).

  Stávajícího depozitáře UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., nahradí nově společnost Conseq Investment Management, a.s.

  Změna depozitáře fondu nebude mít žádný vliv na klienty ani jejich smlouvy, nedochází ani k žádným změnám v platebních instrukcích. Ke změně depozitáře dojde bez přerušení oceňování fondu a obchodování s jeho podíly.

  Mezi základní povinnosti depozitáře patří opatrování a evidence majetku fondů a provádění souvisejících kontrolních činností. Pro investory má pak největší přidanou hodnotu činnost depozitáře související s kontrolováním výpočtu aktuální hodnoty fondu a kontrola peněžních toků fondu. Okamžitým efektem převzetí funkce depozitáře ze strany Conseq Investment Management bude snížení nákladů, které zmíněné fondy na tuto činnost nesou.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›