Oznámení o změně depozitáře fondu Conseq Polských dluhopisů, Conseq Funds SICAV

  S účinností od 01.06.2024 dojde ke změně depozitáře fondu Conseq Polských dluhopisů, Conseq Funds SICAV.

  Stávajícího depozitáře UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., nahradí nově společnost Conseq Investment Management, a.s.

  Změna depozitáře fondu nebude mít žádný vliv na klienty ani jejich smlouvy, nedochází ani k žádným změnám v platebních instrukcích. Ke změně depozitáře dojde bez přerušení oceňování fondu a obchodování s jeho podíly.

  Mezi základní povinnosti depozitáře patří opatrování a evidence majetku fondů a provádění souvisejících kontrolních činností. Pro investory má pak největší přidanou hodnotu činnost depozitáře související s kontrolováním výpočtu aktuální hodnoty fondu a kontrola peněžních toků fondu. Okamžitým efektem převzetí funkce depozitáře ze strany Conseq Investment Management bude snížení nákladů, které zmíněné fondy na tuto činnost nesou.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›