Oznámení o změně depozitáře podfondů Best Solution Funds SICAV

  S účinností od 01.07.2021 dojde ke změně depozitáře podfondů Best Solution Funds SICAV, a.s., tj. Progresivního podfondu Best Solution Funds a Vyváženého podfondu Best Solution Funds.

  Stávajícího depozitáře UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., nahradí nově společnost Conseq Investment Management, a.s.

  Změna depozitáře podfondů nebude mít žádný vliv na klienty ani jejich smlouvy, nedochází ani k žádným změnám v platebních instrukcích. Ke změně depozitáře dojde bez přerušení oceňování podfondů a obchodování s jejich podíly.

  Mezi základní povinnosti depozitáře patří opatrování a evidence majetku fondů a provádění souvisejících kontrolních činností. Pro investory má pak největší přidanou hodnotu činnost depozitáře související s kontrolováním výpočtu aktuální hodnoty fondu a kontrola peněžních toků fondu. Okamžitým efektem převzetí funkce depozitáře ze strany Conseq Investment Management bude snížení nákladů, které zmíněné fondy na tuto činnost nesou.
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›