Oznámení o změně nakládání s výnosy

  Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 24837202, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „Společnost“) jako obhospodařovatel a administrátor fondů

  informuje o změně statutů výše uvedených fondů, kterou dojde mimo jiné ke změně nakládání s výnosy třídy D těchto fondů.

  Nadále zůstává zachována možnost investora třídy D zvolit, zda mají být jeho výnosy reinvestovány nebo vyplaceny formou dividendy, avšak nově jsou automaticky výnosy vypláceny. Tato změna bude účinná od 01.01.2024.
   
  V případě, že držíte podílové listy Třídy D výše uvedených fondů, budou Vám výnosy z Vašich investic vyplaceny do deseti pracovních dnů od dne rozhodného pro výplatu dividendy, nepožádáte-li o jejich reinvestování.
  Pokud si přejete Vaše výnosy reinvestovat nebo byste chtěli doplit jakékoli informace, kontaktujte nás.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›