Oznámení o změně Obchodních podmínek, Sazebníku a Informací zákazníkům (zveřejněno 31.1.2018)

  Dovolujeme si Vás upozornit, že od 3. 1. 2018 došlo k legislativním změnám vyplývajícím ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (tzv. MiFID II), především k novele zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“).

  Oznámení o změně Obchodních podmínek, Sazebníku a Informací zákazníkům (zveřejněno 31.1.2018) Zejména z důvodu legislativních změn jsme byli nuceni přistoupit ke změně obchodních podmínek a sazebníkům ke smlouvám o obhospodařování typového portfolia investičních nástrojů a ke smlouvám o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Zároveň dochází ke změně dokumentu „Informace zákazníkům“, který obsahuje důležité informace pro zákazníky.

  Nové Obchodní podmínky a Sazebník jsou účinné od 15. 3. 2018, nové Informace zákazníkům jsou relevantní od jejich uveřejnění na našich internetových stránkách.

  Nejzásadnější změny

  1/ Změna frekvence zasílání výpisů o stavu investičních nástrojů a peněžních prostředků na Vašem investičním účtu na alespoň čtvrtletní bázi

  Změnu frekvence zasílání výpisů nám ukládá výše zmíněná novela ZPKT. V tomto ohledu si dovolujeme výrazně doporučit přechod na elektronické předávání výpisů, pokud jej ještě nemáte nastaveno. Výpisy můžete pohodlně získávat prostřednictvím webového portálu Můj Conseq na www.conseq.cz/mujconseq.

  2/ Nové znění pravidel pro provádění pokynů včetně vysvětlení pojmu obchodní systém

  Nové znění pravidel pro provádění pokynů včetně vysvětlení pojmu obchodní systém je uvedeno v článku VI. Informací zákazníkům.

  3/ Zavedení vracení tzv. „pobídek“ do portfolia klienta a s tím spojená úprava sazeb manažerského poplatku (týká se pouze smluv o obhospodařování portfólia)

  Také tuto úpravu přináší novela ZPKT. Nově musí investiční manažer při poskytování služby obhospodařování portfolia vracet klientovi veškeré pobídky, které případně přijímá od emitentů investičních nástrojů, které jsou v portfoliu klienta zahrnuty. V souvislosti s tím dochází k úpravě sazeb manažerských poplatků. Sazby manažerských poplatků jsou stanoveny tak, aby byl tento poplatek kompenzován vrácenými pobídkami. Nedochází tak k žádné změně v celkové nákladovosti investičních programů, resp. ve výjimečných případech dochází dokonce ke snížení nákladovosti (vracené pobídky budou vyšší než související zvýšení sazby manažerského poplatku).

  PROČ PŘEJÍT NA ELEKTRONICKÉ VÝPISY PRÁVĚ TEĎ?

  Jsou zdarma. Při 4 výpisech za rok dle nové legislativy se jedná o roční úsporu 60,- Kč ve srovnání se zasíláním výpisů v listinné podobě poštou.

  Jsou bezpečně uloženy a kdykoliv k dispozici. O uložení nového výpisu jste vždy informováni emailovou zprávou. Navíc, portál Můj Conseq kromě výpisů přináší také denně aktualizované informace o Vašem investičním účtu. Elektronickou formu výpisů si můžete jednoduše nastavit v aplikaci www.conseq.cz/mujconseq ("Osobní stránka" -> "Elektronické výpisy" -> "Ano").

  Nová znění Obchodních podmínek, Sazebníků a Informací zákazníkům

  Informace zákazníkům

  Sazebníky, v nichž byly provedeny změny platné od 15. 3. 2018

  Aktuální znění obchodních podmínek a sazebníků, které budou platné od 15. 3. 2018 pro klienty, kteří měli doposud platnou starší verzi obchodních podmínek či sazebníku