Oznámení o změně Obchodních podmínek smluv o obhospodařování typových portfolií (zveřejněno 31.7.2020)

  Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme se rozhodli aktualizovat Obchodní podmínky náležející ke smlouvám o obhospodařování typových portfolií, tedy produktům, které již od roku 2014 aktivně nenabízíme.

  Oznámení o změně Obchodních podmínek smluv o obhospodařování typových portfolií (zveřejněno 31.7.2020) Změny, které jsme v Obchodních podmínkách učinili, se týkají především nakládání s nově příchozími vklady, a to zejména v souvislosti s trvalými pokyny, konkrétně s pravidly a termíny investování vkladů v rámci Plánované vložené částky trvalého pokynu, mj.:
  • Pravidla investování vkladů v rámci Plánované vložené částky trvalého pokynu (suma všech plánovaných pravidelných vkladů za původně zvolenou cílovou dobu) umožňují nově investovat vklad v jakékoliv výši, zatímco doposud jsme investovali vždy jen částku odpovídající vydanému trvalému pokynu a případné zvýšení řešili požadavkem na vydání nové instrukce od Vás. Nově, pokud si zvýšíte svou pravidelnou platbu, budeme ji ihned celou investovat.
  • Nově se pravidelné vklady investují každý den, tedy bez prodlení po obdržení platby, zatímco dříve se investovaly jen jedenkrát v měsíci.
  • Investovat pravidelné vklady nebudeme jako dříve jen po dobu, na kterou byl trvalý pokyn vydán, ale libovolně dlouho až do naplnění Plánované vložené částky.
  • Plánovanou vloženou částku můžete naplnit i jakýmikoliv jednorázovými vklady. Nově tak již příchozí platby nemusí obsahovat specifický symbol (a pokud obsahují, nepřihlíží se k němu a veškeré platby se primárně investují do naplnění Plánované vložené částky trvalého pokynu).
  • Po dosažení Plánované vložené částky bude s dalšími vklady nakládáno jako s jednorázovými pokyny, tedy budou se také automaticky investovat.

  Věříme, že Vám provedené úpravy přinášejí větší komfort a flexibilitu Vašeho investování.


  Nová znění Obchodních podmínek 
  Obchodní podmínky smlouvy o obhospodařování typového portfolia Active Invest / Baby Invest
  Obchodní podmínky smlouvy o obhospodařování typového portfolia Horizont Invest / Horizont Invest Baby
  Obchodní podmínky smlouvy o obhospodařování typového portfolia Evropský / Soukromý penzijní plán
  Obchodní podmínky smlouvy o obhospodařování typového portfolia ZFP Invest
  Obchodní podmínky smlouvy o obhospodařování typového portfolia Partners Universe Invest