Oznámení o změně Obchodních podmínek (zveřejněno 23. 1. 2024)

  Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme se rozhodli aktualizovat Obchodní podmínky ke všem smlouvám Obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Nová znění Obchodních podmínek jsou přiložena níže. Nové Obchodní podmínky budou pro závazek podle Vaší smlouvy účinné od 1. 4. 2024, ledaže tuto změnu odmítnete a Vaši smlouvu z toho důvodu vypovíte výpovědí doručenou nám nejpozději dne 31. 3. 2024 s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce.

  Většina úprav obchodních podmínek vychází ze změn v legislativě a regulaci, případně se jedná o zpřesnění popisu již fungujících procesů. Žádná ze změn se netýká poplatků a nákladů.

  Konkrétně upozorňujeme na následující změny

  1. Změna okamžiku realizace trvalého pokynu k prodeji z prvního dne v měsíci na poslední den v měsíci, což lépe řeší situace zahrnující fondy, které mají jen měsíční frekvenci oceňování (typicky právě k poslednímu dni v měsíci).
  2. Uvedení bankovního účtu pro výplatu peněžních prostředků po prodeji investičních nástrojů bude nově povinnou položkou pokynu, prostředky již nebudou zasílány automaticky na účet uvedený ve smlouvě. Lépe tak budou řešeny situace, kdy má zákazník v úmyslu ponechat peněžní prostředky po prodeji na svém investičním účtu.
  3. V souladu s legislativní změnou úprava limitu pro jednání za nezletilého z původních 25.000,- Kč na nově definovanou hranici dvacetinásobku životního minima. Zvyšuje se tak prostor pro nakládání rodičů s majetkem svých dětí.
  4. Pravidelné investice se realizují pouze z nově příchozích vkladů přiřazených k trvalému pokynu, nikoliv ze zůstatku peněžních prostředků evidovaných na investičním účtu.
  5. Změny reflektující to, že Conseq nabízí více typů smluv a investičních účtů, přičemž na různé druhy investičních účtů je možné nakupovat různé investiční nástroje. Conseq tak má nově mj. možnost odmítnout pokyn k nákupu investičního nástroje, který nenabízí pro investiční účet zákazníka.

  Obchodní podmínky smluv o obstarání platné od 1. 1. 2024

  Upozornění k publikovaným článkům ›