Oznámení o změně Sazebníku Classic Invest (zveřejněno 5. 4. 2024)

    Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme se rozhodli aktualizovat Sazebník produktu Classic Invest. Nové znění Sazebníku je přiloženo níže.

    Změna v sazebníku se nijak netýká služeb a produktů, které aktuálně využíváte, nic se tedy pro Vás nemění. Nově jsme do sazebníku přidali položku, která nám umožní rozšířit nabídku fondů také o fondy nízkonákladové (povětšinou s pasivní indexovou strategií), které budeme zařazovat do kategorie „Classic Plus“. Jen v případě, že si v budoucnu vyberete pro své investice některý z fondů zařazených do této kategorie, bude se pouze na tyto fondy uplatňovat nový Poplatek za vedení evidence investičních nástrojů.

    Nový Sazebník bude pro závazek podle Vaší smlouvy účinný od 1. 7. 2024, ledaže tuto změnu odmítnete a Vaši smlouvu z toho důvodu vypovíte výpovědí doručenou nám nejpozději dne 30. 6. 2024 s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce.
     

    Upozornění k publikovaným článkům ›