Oznámení o změně Sazebníku (zveřejněno 20. 1. 2022)

  Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme se rozhodli aktualizovat sazebníky ke všem smlouvám. Nová znění Sazebníků jsou přiložena níže.

  Nový Sazebník bude pro závazek podle Vaší smlouvy účinný od 1. 3. 2022, ledaže tuto změnu odmítnete a Vaši smlouvu z toho důvodu vypovíte výpovědí doručenou nám nejpozději dne 28. 2. 2022 s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce.

  Změny v Sazebníku se týkají:

  • Zvýšení poplatku za odeslání potvrzení obchodů a výpis o stavu Investičního účtu poštou. Vzhledem ke zvýšení cen služeb České pošty jsme bohužel nuceni tento poplatek po 15 letech zvýšit, a to z dosavadních 15 Kč na 25 Kč.
   Výpisy zasílané elektronickou formou samozřejmě i nadále zůstávají zdarma.
  • Zavedení poplatku za převod Investiční nástrojů z námi vedené evidence do evidence vedené jinou osobou.

   

  PROČ PŘEJÍT NA ELEKTRONICKÉ VÝPISY PRÁVĚ TEĎ?

   

  Jsou zdarma. Při čtyřech výpisech za rok se jedná o roční úsporu 100,- Kč ve srovnání se zasíláním výpisů v listinné podobě poštou.

  Jsou bezpečně uloženy a kdykoliv k dispozici. O uložení nového výpisu jste vždy informováni emailovou zprávou. Navíc, portál Můj Conseq kromě výpisů přináší také denně aktualizované informace o Vašem investičním účtu. Elektronickou formu výpisů si můžete jednoduše nastavit v aplikaci www.conseq.cz/mujconseq, „Nastavení osobních údajů".
  Detailní postup změny je k dispozici zde: Conseq - Jak zrušit zasílání papírových výpisů?

   

  NOVÉ SAZEBNÍKY

   

  Sazebníky smluv o obstarání platné od 1. 3. 2022
  Classic Invest
  Classic Invest Best Select
  Active Invest / Horizont Invest
  Private Invest
  Soukromý penzijní plán
  OK Easy Invest
  OK Smart ETF
  OK Smart ETF Exclusive
  OK Smart ETF Exclusive+
  OK Smart Investor
  Partners Universe Invest
  Selection Plus
  ZFP Invest

  Sazebníky smluv o obhospodařování platné od 1. 3. 2022 (produkty, které již nenabízíme)
  Active Invest / Baby Invest – smlouva o obhospodařování portfolia
  Horizont Invest / Horizont Invest Baby – smlouva o obhospodařování portfolia
  Evropský / Soukromý penzijní plán – smlouva o obhospodařování portfolia
  ZFP Invest – smlouva o obhospodařování portfolia
  Partners Universe Invest – smlouva o obhospodařování portfoli