Oznámení o zvýšení úplaty za obhospodařování fondu ZDR Investments SICAV a.s.

  ZDR Investments SICAV a.s. (dále jen „Fond“)

  tímto oznamuje vlastníkům investičních akcií tříd A a B podfondu Fondu s názvem

  ZDR, podfond Real Estate (dále jen „Podfond“),

  že na základě změny statutu Podfondu, která byla schválena rozhodnutím statutárního ředitele Fondu,
  investiční společností CODYA investiční společnost, a.s., ze dne 17.12.2019, bude ke dni 1. 1. 2020
  zvýšena úplata za obhospodařování majetku Podfondu připadající na investiční akcie tříd A a B nad výši
  dosud uvedenou ve statutu Podfondu.

  Více informací naleznete v přiloženém souboru.