Portrét fondu: Conseq fond vysoce úročených dluhopisů

  Korunový fond zaměřený na firemní dluhopisy spekulativního stupně se značným zastoupením severského regionu. Od svého založení v březnu loňského roku si zatím vede dobře. 

  Portrét fondu: Conseq fond vysoce úročených dluhopisů

  Česká investiční společnost Conseq Investment Management provozuje rozsáhlou fondovou platformu, na níž mohou tuzemští investoři nakupovat podílové fondy mnoha správců. Dále nabízí i vlastní akciové, smíšené, realitní a dluhopisové korunové fondy, které často významně zohledňují region střední Evropy. Specifický je v tomto ohledu i portrétovaný dluhopisový fond.

  Konkrétní dluhopisy

  Conseq fond vysoce úročených dluhopisů je korunový dluhopisový fond zaměřený na investice do firemních dluhopisů mimo investiční ratingový stupeň, tedy do tzv. high yield dluhopisů.

  Investiční strategie spočívá v nákupu jednotlivých dluhopisů, při jejichž výběru se portfolio manažeři zaměřují na konkrétní obory. Primárně fond cílí například na vybrané emitenty z různých oblastí průmyslu, ropy a zemního plynu včetně servisních společností, IT firmy dodávající řešení v oblasti automatizovaného marketingu či společnosti působící v multiplayer gamingu. Rezervovaní jsou naopak portfolio manažeři vůči řadě e-commerce společností.

  Regionálně se fond zaměřuje hlavně na oblast střední a západní Evropy a také na severský region. Právě severský region je přitom podle portfolio manažerů velmi zajímavý, protože jde o vyspělý trh s velkou nabídkou kvalitních dluhopisů bez ratingu, resp. obecně dluhopisů spekulativního stupně. Celý trh je také dostatečně likvidní.

  Dluhopisy obchodované na severských burzách navíc nabízí typicky vyšší výnos právě proto, že řada dluhopisů nemá rating a zároveň jde o menší společnosti/emise. Pokud jde o samotný výběr konkrétních dluhopisů, pak se portfolio manažeři zaměřují na sílu cash-flow a fungování obchodního modelu společnosti, počáteční zadluženost, vlastnickou strukturu či postavení společnosti na trhu. Součástí investičního procesu je přirozeně i porovnání nabízeného výnosu v poměru k vnímanému kreditnímu profilu.

  Jan Schiller, jeden z portfolio manažerů fondu pak také dodává, že nedílnou součástí celého procesu je i sledování konkrétní podoby výnosových křivek, výhledu na měnovou politiku země/regionu a potenciál jednotlivých měn. Fond nesleduje žádné vyloženě specifické limity, pouze platí, že váha jednoho emitenta by neměla překročit 3 %. Každá emise je nicméně posuzována individuálně v kontextu odvětví, pozice na trhu a konkrétní výše dluhových ukazatelů, tzn. její váha je dána právě tímto procesem. Fond nesleduje žádný benchmark.

  Z měnového pohledu platí, že Conseq fond vysoce úročených dluhopisů je korunovým fondem s tím, že většina měnového rizika je do koruny zajišťována. Až 30 % portfolia nicméně měnově zajištěno být nemusí – fond tento limit využívá v případě pozitivního pohledu na konkrétní měnové páry.

  Dluhopisy s proměnlivým úročením

  Graf 1 zachycuje složení portfolia fondu z pohledu ratingu ke konci března a je z něj hned na první pohled patrné, že všechny dluhopisy v souladu se strategií skutečně spadají do tzv. high yield dluhopisů s tím, že cca třetinu tvoří dluhopisy s ratingem B+ a nižším.  Graf 4 poté zachycuje portfolio z pohledu úrokového rizika a jak je z něj zřejmé, velkou část tvoří tzv. FRNs, neboli dluhopisy s proměnlivým úročením, u nichž se, zjednodušeně řečeno, úroková sazba pravidelně přizpůsobuje aktuální tržní situaci. Ještě dodejme, že modifikovaná durace portfolia byla ke konci března pouhých 0,5 a doba splatnosti činila 6,3 let.  Z pohledu sektorů mají nejvyšší váhu IT (cca 15 %), korporace (13,5 %) či ropa a plyn (13,1 %). Regionálně je patrná již zmíněná větší váha severského regionu. Fond má zároveň aktuálně otevřenou měnovou pozici na norskou korunu. Pokud jde o výhled, pak Jan Schiller uvádí, že „s rostoucími úrokovými sazbami a kreditními maržemi klesá aktivita primárního trhu. Námi sledované společnosti jsou nicméně provozně velmi stabilní a poptávka po jejich produktech je i při očekávaném zpomalení ekonomické aktivity velmi silná.“

  Odlišný vývoj

  Grafy 2 a 3 srovnávají dosavadní korunovou výkonnost portrétovaného fondu s průměrem vývoje HY dluhopisových fondů dle kategorizace Morningstar, a to jak pro eurové, tak globální dluhopisy v EUR, resp. USD, vzhledem k měnovému zajištění.  Je však třeba podotknout, že portrétovaný fond má zatím krátkou historii (navíc v poměrně specifickém období) a také specifické regionální zaměření. Srovnání je tak velmi orientační. Přesto je z něj vidět, že zejména v posledních měsících těží portrétovaný fond ze své profilace (aktuálně nízká durace, velká váha FRNs, expozice na severský region) a oba široké průměry jasně poráží. Jak ukazuje tabulka kvantitativních ukazatelů, korelace ve vývoji těchto průměrů a portrétovaného fondu je velmi malá.

  Obdobný obrázek dávají i grafy 5 a 6, které portrétovaný fond srovnávají s konkrétními HY korunovými dluhopisovými fondy dostupnými v ČR. Opět ale platí, že strategie jednotlivých fondů se velmi liší a nejde tak o konkurenci, jako spíše o ukázku toho, jaké odlišnosti panují.  Conseq fond vysoce úročených dluhopisů může díky dosavadní dobré výkonnosti, zajištění do koruny a specifické strategii sloužit jako užitečný doplněk dluhopisového portfolia, který posílí váhu výnosově zajímavých HY dluhopisů s důrazem na evropský a zejména severský region.


  Zdroj: časopis FOND SHOP

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›