Portrét fondu: Conseq Invest Dluhopisový

  Korunový dluhopisový fond, který preferuje sektorově i ratingově diverzifikované korporáty z ČR i západní Evropy před státními dluhopisy ČR. S unikátní strategií porazil potenciální konkurenci.

  Portrét fondu: Conseq Invest Dluhopisový

  Conseq Invest Dluhopisový diverzifikuje své investice mezi státní dluhopisy ČR a korporátní dluhopisy různé kreditní kvality z širokého spektra sektorů. Regionálně se orientuje hlavně na střední a západní Evropu, kde obvykle nadvažuje korporátní emise ze severských zemí na úkor těch z jižního křídla. Alespoň 70 % majetku vyhrazuje korunovým aktivům a jeho celková expozice na měnové riziko nesmí překročit 10 %. Rating dluhopisů zahrnutých v portfoliu musí v době pořízení dosahovat alespoň nejvyššího stupně spekulativního pásma, tzn. příčky BB- / Ba3. Jinak fond většinou preferuje kratší durace a variabilní kupóny.

  data-fondu-800x400.png

  Conseq Invest Dluhopisový srovnává výkonnost s benchmarkem Bloomberg Effas Czech Govt All >1 Yr TR. Jde o index státních dluhopisů ČR se splatností od 1 roku, které však nemusí tvořit většinu portfolia.

  SOLIDNÍ DIVERZIFIKACE

  Graf 1 ukazuje složení portfolia portrétovaného fondu z konce října podle sektorů emitentů. Nezanedbatelný podíl nástrojů peněžního trhu reprezentuje pokladniční poukázka ČNB (18 %). Významné, avšak jasně menšinové zastoupení mají státní dluhopisy ČR kratších, středních i delších splatností. Téměř 52 % majetku fondu připadá na dluhopisy korporátních emitentů z různých odvětví při významném zastoupení bank a realitních, průmyslových nebo komoditních společností. Z hlediska zemí pocházejí korporáty nejvíce z ČR a dále např. z Norska, Nizozemí, Lucemburska nebo Německa. Dluhopisy s variabilním kupónem tvoří 41 % celkového majetku. Modifikovaná durace portfolia činí jen 1,5, ovšem průměrný výnos do splatnosti dosahuje 5,3 % p.a. Mimo peněžní trh zohledňuje fond více investiční (53 %) než spekulativní ratingy (27 %).

  portfolio-800x400.png

  ÚSPĚCH DÍKY JEDINEČNOSTI

  Grafy 2 a 3 srovnávají 3letou korunovou výkonnost fondu Conseq Invest Dluhopisový se čtyřmi poměrně vzdálenými konkurenty, které se liší nejen pokrytím státních a korporátních dluhopisů nebo českých a západoevropských emitentů. Paradoxně nejvíce podobný kurzový vývoj vykázal zobrazený fond Generali s vahou korporátních dluhopisů 78 %, spekulativních ratingů 74 % a většinovou orientací na globální EM včetně Turecka, Ruska a Číny. Přes mírně silnější výkonnostní potenciál oproti portrétovanému fondu doplatil nedávno na investice do čínského realitního sektoru. Další tři srovnávané fondy sice zakolísaly méně než fond Conseq v březnu 2020, ale od května 2020 na něj výrazně ztrácely při menším využití variabilních kupónů a protěžování státních dluhopisů ČR (60 % u fondů Amundi a Erste) nebo obecně ratingů investičního stupně (cca 85 % u fondu Raiffeisen). Conseq Invest Dluhopisový uvítají hlavně investoři, kteří hledají vyvážený profil a nadstandardní poměr výnos / riziko i v dluhopisové složce.

  absolutne-800x400.pngrelativne-800x400.png

  Zdroj: časopis FOND SHOP

  Upozornění k publikovaným článkům ›