Postřehy z Consequ k aktuálnímu vývoji finančních trhů

    Nelze si nevšimnout, jaké nadpisy dnes plní mediální prostor. Koronavirus se rozšířil z čínského města Wu-chan bohužel i na další kontinenty, ale také do politických a ekonomických sfér. Jako správce Vašich investic vnímáme jako velmi důležité podělit se o naše postoje k propadům finančních trhů.

    Ačkoliv byla reakce na virus zprvu velmi chladná a poklesy z maxim, kterých dosáhly hlavní akciové indexy na konci roku, dosahovaly spíše desetin procent, v posledním týdnu se situace rapidně zhoršila. V minulém týdnu poklesnul americký akciový index S&P 500 o 11,49 %, německý DAX 30 o 12,44 % a globální akciové trhy, měřeno indexem MSCI All Country World, zaznamenaly propad o 10,46 %. Z pohledu globálních trhů je tento výprodej enormní, avšak mnohdy znamená jen korekci indexu na hodnoty z posledního kvartálu 2019, ve kterém naopak docházelo k prudkým růstům.

    Nechceme si hrát na vizionáře a neumíme přesně určit, kdy poklesy ustanou. Přesto jako dlouhodobý investor stojíme za názorem, že trh reaguje na koronavirus přehnaně a investoři spíše zbrkle vybírají zisky naakumulované v minulém roce. Podstatná část prodejních příkazů je generována z portfolií s pasivním přístupem k investování, které nyní investoři díky odlivům aktiv bezhlavě prodávají bez ohledu na fundamentální hodnotu investice, stejně jako před tím nakupovali pouze na základě přílivů nových peněz. Conseq od začátku letošního roku mírně redukoval svou expozici v akciích, která je nyní pod neutrálním nastavením. Zjednodušeně to znamená, že by naše fondy měly klesat lehce méně než příslušné akciové indexy. Ocenění rozvíjejících se trhů nám ale přijde ve srovnání s rozvinutými atraktivní a současný propad odkryl nové příležitosti. V posledních letech také pokračujeme v navyšování alternativní části portfolií. Jednak v obhospodařovaných produktech, ale rovněž umožňováním přímých nákupů alternativních investic. Alternativní investice jako Conseq eko-energetický, Conseq realitní, Accolade Industrial fond fondů nebo Conseq Venture Debt samozřejmě pokles z minulého týdne nijak neovlivnil. Dluhopisová portfolia naopak z poklesů akcií profitují, protože trhy očekávají další snížení základních úrokových sazeb.

    Jsme si vědomi toho, že současná negativní nálada na trzích může ještě nějaký pátek přetrvávat. Hrozbou jsou samozřejmě makrodata, která ukáží, nakolik se epidemie koronaviru projevila v reálné ekonomice. Už nyní se objevují hlasy o snížení základní úrokové sazby v USA, o půjčkách malým firmám v Číně na překlenutí dočasného výpadku výroby, o podpoře italské ekonomiky a další. Strmý pokles z minulých dní tak bude postupem času i novou příležitostí jak levně nakoupit. Všem Vám tak přejeme pevné zdraví i nervy a spolehněte se, že situaci budeme nadále bedlivě sledovat a vynakládat maximální úsilí pro růst Vašich portfolií v dlouhém horizontu.

    Tým Conseq Investment Management