Pozastavení vydávání a odkupu podílových listů Conseq Polských dluhopisů a Active Invest Progressive

    Představenstvo z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů podílníků schvaluje pozastavení stanovování hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů těchto podílových fondů:

    • Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474079) a
    • Active Invest Progressive, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474640 a CZ0008474657)
    Více informací naleznete v přiloženém dokumentu:

    Pozastavení vydávání a odkupu podílových listů fondů Conseq Polských dluhopisů a Active Invest Progressive