Představení nového fondu JET 3

  Koncem dubna začalo upisovací období nového fondu JET 3, který si vytkl cíl navázat na úspěchy fondů JET 1 a JET 2. Po restrukturalizaci 38 podniků během 25 let existence skupiny JET Invesment cílí finančníci z Brna v případě nového fondu na částku ve výši 8 mld. korun. Mezi investory by měly být i zahraniční instituce z řad bank, pojišťoven či fondů. I z toho důvodu existuje více možností, jak do fondu JET 3 vstoupit. Pro objem nad 10 mil. CZK lze do JET 3 investovat napřímo prostřednictvím postupného nákupu akcií (tzv. capital calls). Klienti mohou využít i fond fondů, který obhospodařuje společnost Conseq Investment Management, a.s., a investovat do JET 3 od 1 mil. korun nebo od 100 tisíc korun v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými společností Conseq.

  Představení nového fondu JET 3

  Zakladatel společnosti JET Investment Igor Fait sdělil v několika posledních rozhovorech, že vidí stále zajímavý potenciál v energetickém sektoru. Nikoliv však ve výrobcích energie samotné, ale v energeticko-strojírenských podnicích. Tedy společnostech, jež se soustředí na komponenty pro výrobce energie. Mezi tyto společnosti patří i TEDOM, který je součástí fondu JET 2. Navíc současné stagflační prostředí může nepříjemně dopadnout i na průmyslové podniky, kterým se skupina JET dlouhodobě věnuje. I to by mohlo být příležitostí pro fond JET 3. Igor Fait však zmiňuje v podcastu pro časopis Forbes, že si uvědomuje současnou opatrnost investorů. I z toho důvodu sám radí, že investoři by měli diverzifikovat.

  Vzhledem ke specifickému typu investičního fondu (private equity) je nutné počítat s delším investičním horizontem 10 let, s možností prodloužení o další dva roky. Očekávaný výnos fondu se pohybuje kolem 10 % p.a., přičemž v rámci jednotlivých prodejů firem se očekává výplata získaných peněz investorům, tzn. že postupně, během investičního horizontu investujete do budoucnosti průmyslu.


  Adam Erler
  Relationship Manager

  Upozornění k publikovaným článkům ›