Proč je především důležité investovat

    • Denní glosa

Proč je především důležité investovat? Podle mého názoru je klíčovým důvodem kontinuální růst spotřebitelských cen v ekonomice neboli inflace, která je v čase navíc kumulativní.

Proč je především důležité investovat

Jak ukazuje následující graf, nákup, za který jste v roce 1995 zaplatili 100 korun, jste museli v loňském roce 2022 zaplatit už 257 korun, což odpovídá kumulativní inflaci za uplynulých 27 let na úrovni 157 %!

Spotřebitelské ceny v ekonomice proto kontinuálně rostou neboli jinak řečeno, peníze ztrácí v průběhu času kontinuálně na jejich reálně hodnotě neboli reálné kupní síle. Jak totiž ukazuje následující graf, reálná hodnota jedné koruny v roce 2022 odpovídala pouze 39 haléřům reálné hodnoty jedné koruny z roku 1995. Jinak řečeno česká měna za uplynulých 27 let ztratila 61 % své reálné kupní síly!

Pokud proto necháváte větší část vašich úspor na obyčejném běžném účtu v bance nebo doma „pod polštářem“, je to vůbec to nejhorší investiční rozhodnutí, které jste mohli učinit. Daleko lepším rozhodnutím je nechat vaše rodinné úspory zhodnocovat prostřednictvím takových investičních nástrojů, které odpovídají vašemu investičnímu horizontu a rizikovému profilu. Jedině tak budete mít v dlouhodobém časovém horizontu šanci inflaci porazit a ochránit se před erozí reálné hodnoty vašich úspor. A pokud budete ve vašem investování skutečně úspěšní, dokáže navíc v dlouhodobém časovém horizontu v průměru každý rok vydělat i nějaké to procento nad inflaci a dosáhnout tak kladného reálného inflačně očištěného zhodnocení.

Michal Stupavský
Investiční stratég

Upozornění k publikovaným článkům ›